סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש פאסיבי- מדדי מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  989
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  13.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  09/17
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את כספי קופת הגמל בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.64
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.49% 1.17%
שנה
9.31%
5 שנים 3 שנים
26.11% 10.98%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.75% 3.53%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.39% 0.29%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.4 1.61
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.03 -0.01
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0.84
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.02
העברות בין קופות צבירה נטו
-1.11 -1.09
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
97.70% 72.24
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
72.241.17%09/2017
72.49-0.55%08/2017
74.231.89%07/2017
73.99-1.95%06/2017
75.872.02%05/2017
74.071.28%04/2017
73.420.21%03/2017
74.371.39%02/2017
72.54-0.03%01/2017
73.901.53%12/2016
73.702.25%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
96.96%, חשיפה למניות
50.08%חשיפה לחול
25.65%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
94.95%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
1.97%אגח קונצרניות לא סחירות
1.17%נכסים אחרים
0.99%הלוואות
0.90%מזומנים ושווי מזומנים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
95.55%נכסים סחירים ונזילים
4.45%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
50.80%נכסים בחול ובמטח
49.20%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
48.74%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
45.13%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.49%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.98%הלוואות לעמיתים
0.96%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.78%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.45%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.33%קרנות השקעה אחרות בחול
0.31%מניות לא סחירות
0.29%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.25%קרנות הון סיכון
0.23%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.19%קרנות נדלן בחול
0.18%חייבים שונים
0.14%קרנות השקעה אחרות
0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.05%קרנות גידור בחול
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.02%אופציות ישראליות על מדד/נכסים אחרים long
0.01%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%פחק/פרי
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.02%אופציות ישראליות על מדדים/נכסים אחרים בחסר short
-0.59%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים