סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש פאסיבי- מדדי מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  989
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  13.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  07/17
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את כספי קופת הגמל בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.64
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.85% 1.89%
שנה
8.80%
5 שנים 3 שנים
28.02% 12.25%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
5.06% 3.93%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.41% 0.32%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.4 1.62
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.03 -0.02
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.08 0.86
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.11 0.12
העברות בין קופות צבירה נטו
-1.12 -1.11
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
97.60% 74.23
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
74.231.89%07/2017
73.99-1.95%06/2017
75.872.02%05/2017
74.071.28%04/2017
73.420.21%03/2017
74.371.39%02/2017
72.54-0.03%01/2017
73.901.53%12/2016
73.702.25%11/2016
72.74-0.19%10/2016
74.58-0.57%09/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
92.70%, חשיפה למניות
48.92%חשיפה לחול
25.57%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
92.70%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
3.17%מזומנים ושווי מזומנים
1.92%אגח קונצרניות לא סחירות
1.22%הלוואות
0.99%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
95.56%נכסים סחירים ונזילים
4.44%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
50.23%נכסים בחול ובמטח
49.77%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
47.57%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
44.07%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.06%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.21%הלוואות לעמיתים
1.06%פחק/פרי
0.93%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.75%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.44%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.35%קרנות השקעה אחרות בחול
0.30%מניות לא סחירות
0.28%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.23%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.22%קרנות הון סיכון
0.20%קרנות נדלן בחול
0.17%חייבים שונים
0.13%קרנות השקעה אחרות
0.05%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.05%קרנות גידור בחול
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.01%קרנות הון סיכון בחול
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח