סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש לבני 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9890
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  1.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.74
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.35% 0.35%
שנה
4.71%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
116.47 54.3
העברות בין קופות צבירה נטו
-187.09 -249.26
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
82.00% 27524.73
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
27,524.730.35%01/2017
27,694.480.77%12/2016
27,619.880.37%11/2016
27,729.790.12%10/2016
27,785.34-0.48%09/2016
28,161.200.29%08/2016
28,558.101.99%07/2016
28,289.96-0.52%06/2016
28,553.030.50%05/2016
28,491.240.96%04/2016
28,288.870.90%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.56%, חשיפה למניות
31.29%חשיפה לחו"ל
17.65%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
27.43%אג"ח ממשלתיות סחירות
27.39%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
17.44%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.81%הלוואות
8.02%נכסים אחרים
4.64%קרנות נאמנות
3.54%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.14%מזומנים ושווי מזומנים
0.60%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
78.97%נכסים סחירים ונזילים
21.03%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.41%נכסים בארץ
25.59%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
10.87%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.46%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.33%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.68%מק"מ
5.97%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.64%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.25%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
4.18%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.94%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.82%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.54%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.41%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.28%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.17%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.07%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.76%מניות היתר
1.62%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.48%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.46%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.30%קרנות השקעה אחרות
1.26%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.19%פח"ק/פר"י
1.13%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.12%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.05%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.04%הלוואות לעמיתים
0.96%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.93%קרנות גידור בחו"ל
0.80%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.79%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.70%זכויות במקרקעין מניבים
0.64%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.61%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.59%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.57%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.56%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.49%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.48%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.47%הלוואות לא מובטחות
0.43%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.41%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.39%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.38%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.38%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.35%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.32%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.29%קרנות הון סיכון
0.28%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.27%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.11%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.09%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.09%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.08%מניות לא סחירות
0.07%או לא מדורגות BBB- תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.07%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.07%קרנות גידור
0.07%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.05%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.04%חייבים שונים
0.03%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.01%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%קרנות נדל"ן
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.01%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים