סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש לבני 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9890
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.74
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.47% 0.27%
שנה
5.29%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
96.57 50.85
העברות בין קופות צבירה נטו
-79.39 -125.11
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
82.70% 27328.91
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
27,328.910.27%08/2017
27,397.881.14%07/2017
27,267.07-0.57%06/2017
27,618.761.19%05/2017
27,465.801.13%04/2017
27,310.210.32%03/2017
27,450.380.57%02/2017
27,524.730.35%01/2017
27,694.480.77%12/2016
27,619.880.37%11/2016
27,729.790.12%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.50%, חשיפה למניות
33.47%חשיפה לחול
17.62%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
27.24%אגח ממשלתיות סחירות
27.11%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
16.80%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
8.09%הלוואות
7.88%נכסים אחרים
5.49%קרנות נאמנות
3.64%אגח קונצרניות לא סחירות
3.19%מזומנים ושווי מזומנים
0.57%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
79.70%נכסים סחירים ונזילים
20.30%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.53%נכסים בארץ
25.47%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
11.81%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.91%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.45%מניות השייכות למדד תא 25/35
7.30%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.60%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.11%מקמ
4.89%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
3.19%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.13%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.82%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.66%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
2.61%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.47%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.39%קרנות השקעה אחרות בחול
2.33%פחק/פרי
2.17%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.78%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.53%קרנות נדלן בחול
1.32%קרנות השקעה אחרות
1.30%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.29%מניות היתר
1.24%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.18%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.12%הלוואות לעמיתים
1.04%קרנות גידור בחול
0.95%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.84%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.83%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.80%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.70%זכויות במקרקעין מניבים
0.64%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.62%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.54%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.51%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.44%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.43%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.42%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.40%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.38%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.34%הלוואות לא מובטחות
0.34%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.34%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.31%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.31%קרנות הון סיכון
0.29%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.28%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.27%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.22%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.20%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.17%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.13%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.10%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.10%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.09%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.08%קרנות גידור
0.06%קרנות הון סיכון בחול
0.06%מניות לא סחירות
0.05%חייבים שונים
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.03%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.02%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.00%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.00%קרנות נדלן
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.02%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES