סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש לבני 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9890
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  1.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.74
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.92% 0.57%
שנה
5.95%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
105 41.08
העברות בין קופות צבירה נטו
-150.86 -214.78
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
82.20% 27450.38
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
27,450.380.57%02/2017
27,524.730.35%01/2017
27,694.480.77%12/2016
27,619.880.37%11/2016
27,729.790.12%10/2016
27,785.34-0.48%09/2016
28,161.200.29%08/2016
28,558.101.99%07/2016
28,289.96-0.52%06/2016
28,553.030.50%05/2016
28,491.240.96%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.77%, חשיפה למניות
30.81%חשיפה לחו"ל
17.73%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
27.51%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.22%אג"ח ממשלתיות סחירות
17.34%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.75%הלוואות
8.36%נכסים אחרים
4.57%קרנות נאמנות
3.58%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.08%מזומנים ושווי מזומנים
0.59%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
78.80%נכסים סחירים ונזילים
21.20%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.67%נכסים בארץ
25.33%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
11.84%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.46%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.79%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.18%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.64%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.52%מק"מ
4.31%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
3.75%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.17%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.80%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.56%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.37%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.21%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.19%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.18%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.60%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.48%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.32%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.30%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.29%מניות היתר
1.24%קרנות השקעה אחרות
1.15%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.14%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.12%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.06%הלוואות לעמיתים
1.03%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.93%פח"ק/פר"י
0.91%קרנות גידור בחו"ל
0.89%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.78%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.74%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.70%זכויות במקרקעין מניבים
0.66%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.60%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.57%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.57%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.55%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.50%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.47%הלוואות לא מובטחות
0.46%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.40%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.39%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.37%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.36%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.35%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.31%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.28%קרנות הון סיכון
0.27%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.27%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.18%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.10%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.09%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.09%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.07%או לא מדורגות BBB- תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.07%קרנות גידור
0.07%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.05%מניות לא סחירות
0.05%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.03%חייבים שונים
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.01%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%קרנות נדל"ן
0.00%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.00%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.02%זכאים מס הכנסה