סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש לבני 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9890
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  1.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.74
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.02% -0.57%
שנה
6.19%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
110.33 53.38
העברות בין קופות צבירה נטו
-122.19 -179.14
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
82.20% 27267.07
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
27,267.07-0.57%06/2017
27,618.761.19%05/2017
27,465.801.13%04/2017
27,310.210.32%03/2017
27,450.380.57%02/2017
27,524.730.35%01/2017
27,694.480.77%12/2016
27,619.880.37%11/2016
27,729.790.12%10/2016
27,785.34-0.48%09/2016
28,161.200.29%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.23%, חשיפה למניות
32.69%חשיפה לחול
18.44%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
27.29%אגח ממשלתיות סחירות
27.07%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
17.19%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
8.28%הלוואות
8.19%נכסים אחרים
5.26%קרנות נאמנות
3.84%אגח קונצרניות לא סחירות
2.30%מזומנים ושווי מזומנים
0.58%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
78.97%נכסים סחירים ונזילים
21.03%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.48%נכסים בארץ
25.52%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
11.64%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.99%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.88%מניות השייכות למדד תא 25/35
6.89%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.73%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.13%מקמ
4.72%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
3.51%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.24%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.84%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.60%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.56%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
2.43%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.27%קרנות השקעה אחרות בחול
2.24%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.70%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.56%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.48%קרנות נדלן בחול
1.43%מניות היתר
1.27%קרנות השקעה אחרות
1.25%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.24%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.09%הלוואות לעמיתים
1.04%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.03%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.00%קרנות גידור בחול
0.80%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.78%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.74%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.73%פחק/פרי
0.71%זכויות במקרקעין מניבים
0.67%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.60%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.55%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.54%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.49%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.45%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.44%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.41%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.40%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.39%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.36%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.34%הלוואות לא מובטחות
0.33%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.30%קרנות הון סיכון
0.30%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.28%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.28%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.24%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.21%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.15%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.12%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.10%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.09%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.09%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.09%קרנות גידור
0.06%קרנות הון סיכון בחול
0.06%חייבים שונים
0.05%מניות לא סחירות
0.05%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.01%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.00%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%קרנות נדלן
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.03%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES