סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש לבני 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9890
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  1.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.12% 0.37%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
130.2 46.58
העברות בין קופות צבירה נטו
-109.64 -193.26
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
82.10% 27619.88
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
27,619.880.37%11/2016
27,729.790.12%10/2016
27,785.34-0.48%09/2016
28,161.200.29%08/2016
28,558.101.99%07/2016
28,289.96-0.52%06/2016
28,553.030.50%05/2016
28,491.240.96%04/2016
28,288.870.90%03/2016
28,084.74-0.61%02/2016
28,328.250.00%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.31%, חשיפה למניות
31.33%חשיפה לחו"ל
17.33%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
27.55%אג"ח ממשלתיות סחירות
25.91%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
17.35%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.80%הלוואות
7.89%נכסים אחרים
4.24%קרנות נאמנות
3.99%מזומנים ושווי מזומנים
3.66%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.60%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
79.03%נכסים סחירים ונזילים
20.97%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.86%נכסים בארץ
25.14%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
12.81%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.52%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.42%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.83%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.42%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.80%מק"מ
4.25%מניות השייכות למדד ת"א 75
4.16%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
3.88%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.88%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.64%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.25%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.12%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.11%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.09%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.08%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.86%פח"ק/פר"י
1.65%מניות היתר
1.58%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.56%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.43%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.32%קרנות השקעה אחרות
1.27%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.19%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.11%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.02%הלוואות לעמיתים
0.93%קרנות גידור בחו"ל
0.86%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.78%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.69%זכויות במקרקעין מניבים
0.64%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.61%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.61%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.59%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.58%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.54%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.50%הלוואות לא מובטחות
0.48%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.45%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.42%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.40%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.40%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.39%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.38%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.36%קרנות הון סיכון
0.35%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.33%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.27%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.20%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.14%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.11%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.10%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.09%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.07%או לא מדורגות BBB- תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.07%מניות לא סחירות
0.07%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.07%קרנות גידור
0.05%חייבים שונים
0.05%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.01%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.01%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%קרנות נדל"ן
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה