סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש לבני 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9890
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  1.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.74
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.39% 1.13%
שנה
5.52%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
73.12 44.93
העברות בין קופות צבירה נטו
-105.12 -133.31
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
82.10% 27465.8
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
27,465.801.13%04/2017
27,310.210.32%03/2017
27,450.380.57%02/2017
27,524.730.35%01/2017
27,694.480.77%12/2016
27,619.880.37%11/2016
27,729.790.12%10/2016
27,785.34-0.48%09/2016
28,161.200.29%08/2016
28,558.101.99%07/2016
28,289.96-0.52%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.52%, חשיפה למניות
33.18%חשיפה לחול
18.11%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
27.47%אגח ממשלתיות סחירות
27.36%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
17.03%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
8.52%הלוואות
8.11%נכסים אחרים
4.91%קרנות נאמנות
3.73%אגח קונצרניות לא סחירות
2.28%מזומנים ושווי מזומנים
0.60%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
78.96%נכסים סחירים ונזילים
21.04%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.67%נכסים בארץ
25.33%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
11.96%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.56%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.70%מניות השייכות למדד תא 25/35
7.32%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.55%מקמ
5.48%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.42%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
3.68%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.15%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.86%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.56%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.28%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
2.26%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.23%קרנות השקעה אחרות בחול
2.16%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.63%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.45%קרנות נדלן בחול
1.31%מניות היתר
1.24%קרנות השקעה אחרות
1.20%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.16%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.14%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.13%פחק/פרי
1.08%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.06%הלוואות לעמיתים
1.01%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.98%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.92%קרנות גידור בחול
0.87%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.78%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.78%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.70%זכויות במקרקעין מניבים
0.68%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.61%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.57%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.54%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.49%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.45%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.41%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.40%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.39%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.36%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.34%הלוואות לא מובטחות
0.31%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.30%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.29%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.28%קרנות הון סיכון
0.28%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.27%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.25%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.17%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.14%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.10%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.09%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.09%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.09%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.08%חייבים שונים
0.07%קרנות גידור
0.07%או לא מדורגות BBB- תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.06%קרנות הון סיכון בחול
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.05%מניות לא סחירות
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.03%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.01%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%קרנות נדלן
0.00%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה