סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופת גמל:  9898
שם תאגיד שולט:  שלמה אליהו אחזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
ותק:  .5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מודל חכ"מ אחר
התמחות מישנית:  חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 0.98%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.91
העברות בין קופות צבירה נטו
0 0.91
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
95.70% 1.32
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1.320.98%02/2017
0.410.00%01/2017
0.000.00%12/2016
0.000.00%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
71.65%, חשיפה למניות
48.65%חשיפה לחו"ל
24.79%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
62.60%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.51%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.29%מזומנים ושווי מזומנים
7.06%אג"ח ממשלתיות סחירות
2.41%קרנות נאמנות
0.12%נכסים אחרים
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.88%נכסים סחירים ונזילים
0.12%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
59.12%נכסים בארץ
40.88%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
34.06%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
28.54%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
8.37%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
8.32%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
6.69%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
4.50%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
4.07%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.99%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.41%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.12%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.00%חייבים שונים
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
-0.08%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ