סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9916
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.72
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.29% 0.15%
שנה
4.87%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
12.15 12.12
העברות בין קופות צבירה נטו
-15.78 -15.81
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.10% 3991.84
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,991.840.15%08/2017
4,004.111.32%07/2017
3,966.72-0.51%06/2017
4,012.171.14%05/2017
3,985.201.01%04/2017
3,961.970.38%03/2017
3,966.150.52%02/2017
3,977.450.21%01/2017
4,007.670.88%12/2016
4,002.14-0.15%11/2016
4,039.740.32%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
37.39%חשיפה לחול
37.28%, חשיפה למניות
19.35%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
24.24%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
21.35%אגח ממשלתיות סחירות
12.49%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
10.28%מזומנים ושווי מזומנים
9.73%נכסים אחרים
7.92%הלוואות
5.24%קרנות נאמנות
4.49%אגח קונצרניות לא סחירות
4.26%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
72.88%נכסים סחירים ונזילים
27.12%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
76.54%נכסים בארץ
23.46%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
10.24%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.85%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.04%מניות השייכות למדד תא 25/35
6.53%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
6.39%קרנות השקעה אחרות בחול
4.31%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.13%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
4.12%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
3.76%הלוואות לעמיתים
3.22%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
3.04%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.76%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
2.60%פחק/פרי
2.24%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
1.90%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.80%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.74%קרנות השקעה אחרות
1.67%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.65%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.43%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.40%מניות היתר
1.36%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.30%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.13%פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
1.04%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.95%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.89%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.76%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.75%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.65%הלוואות לא מובטחות
0.59%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.58%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.56%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.54%מניות לא סחירות
0.51%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.43%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.40%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.38%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.38%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.29%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.29%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.25%חייבים שונים
0.24%מקמ
0.24%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.22%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.22%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.21%זכויות במקרקעין מניבים
0.19%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.18%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.17%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.15%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.15%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.14%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.13%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.13%מוצרים מובנים בחול עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.10%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.09%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.09%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.08%קרנות הון סיכון
0.07%קרנות גידור
0.06%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.05%Warrants אופציות מסוג
0.05%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.05%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.04%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.04%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.04%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.04%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.04%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.03%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.02%קרנות נדלן בחול
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%קרנות גידור בחול
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.06%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.16%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח