סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9916
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בע"מ
ותק:  1.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.72
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.73% 0.52%
שנה
6.49%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
15.95 8.56
העברות בין קופות צבירה נטו
-22.23 -29.62
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.50% 3966.15
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,966.150.52%02/2017
3,977.450.21%01/2017
4,007.670.88%12/2016
4,002.14-0.15%11/2016
4,039.740.32%10/2016
4,041.11-0.49%09/2016
4,100.540.41%08/2016
4,117.472.10%07/2016
4,063.78-0.32%06/2016
4,104.960.32%05/2016
4,118.681.05%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
36.11%, חשיפה למניות
36.05%חשיפה לחו"ל
22.34%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
23.35%אג"ח ממשלתיות סחירות
22.68%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
14.81%מזומנים ושווי מזומנים
10.77%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
10.30%נכסים אחרים
5.87%הלוואות
4.84%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.45%קרנות נאמנות
2.92%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
76.18%נכסים סחירים ונזילים
23.82%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
78.14%נכסים בארץ
21.86%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
11.86%פח"ק/פר"י
10.59%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.13%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.25%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.93%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.50%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
4.58%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.20%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
3.04%הלוואות לעמיתים
2.93%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.72%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.45%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
2.17%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.82%קרנות השקעה אחרות
1.63%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.56%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.43%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.40%מניות היתר
1.39%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.26%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.20%מק"מ
1.10%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.07%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.05%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.90%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.90%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.79%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.65%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.60%ומטה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.51%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.47%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.45%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.42%מניות לא סחירות
0.41%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.41%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.38%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.37%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.27%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.26%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.25%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.23%הלוואות לא מובטחות
0.23%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.21%זכויות במקרקעין מניבים
0.19%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.17%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.17%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.15%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.13%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.13%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.11%קרנות הון סיכון
0.10%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.09%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.09%Warrants אופציות מסוג
0.08%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.07%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.07%קרנות גידור
0.06%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.06%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.06%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.05%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.05%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%חייבים שונים
0.03%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.02%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.01%קרנות גידור בחו"ל
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.00%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.08%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short