סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9916
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בע"מ
ותק:  1.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.85% -0.15%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
14.16 5.94
העברות בין קופות צבירה נטו
-20.86 -29.08
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.80% 4002.14
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
4,002.14-0.15%11/2016
4,039.740.32%10/2016
4,041.11-0.49%09/2016
4,100.540.41%08/2016
4,117.472.10%07/2016
4,063.78-0.32%06/2016
4,104.960.32%05/2016
4,118.681.05%04/2016
4,095.851.49%03/2016
4,059.87-0.53%02/2016
4,094.670.00%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.42%, חשיפה למניות
32.56%חשיפה לחו"ל
20.60%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
31.82%אג"ח ממשלתיות סחירות
22.42%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.44%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
10.19%מזומנים ושווי מזומנים
9.83%נכסים אחרים
6.01%הלוואות
4.89%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.38%קרנות נאמנות
0.01%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
78.45%נכסים סחירים ונזילים
21.55%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.71%נכסים בארץ
24.29%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
14.45%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.68%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.82%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.46%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
7.23%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.29%מניות השייכות למדד ת"א 75
4.38%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.62%מניות היתר
3.40%מק"מ
3.01%הלוואות לעמיתים
2.30%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.29%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.23%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.91%קרנות השקעה אחרות
1.87%פח"ק/פר"י
1.78%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.65%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.48%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.37%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.26%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.24%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.18%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.06%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.98%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.91%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.87%הלוואות לא מובטחות
0.65%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.61%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.59%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.58%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.37%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.33%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.33%מניות לא סחירות
0.32%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.32%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.32%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.27%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.20%זכויות במקרקעין מניבים
0.18%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.17%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.17%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.13%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.12%קרנות הון סיכון
0.11%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.10%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.07%קרנות גידור
0.06%חייבים שונים
0.05%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.05%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.04%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.04%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.06%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.06%זכאים ירשם במינוס