סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9916
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בע"מ
ותק:  1.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.72
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.21% 0.21%
שנה
5.38%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
16.89 6.21
העברות בין קופות צבירה נטו
-27.64 -38.32
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.90% 3977.45
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,977.450.21%01/2017
4,007.670.88%12/2016
4,002.14-0.15%11/2016
4,039.740.32%10/2016
4,041.11-0.49%09/2016
4,100.540.41%08/2016
4,117.472.10%07/2016
4,063.78-0.32%06/2016
4,104.960.32%05/2016
4,118.681.05%04/2016
4,095.851.49%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
35.25%חשיפה לחו"ל
34.94%, חשיפה למניות
22.52%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
23.25%אג"ח ממשלתיות סחירות
21.61%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.25%מזומנים ושווי מזומנים
10.97%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
10.15%נכסים אחרים
5.74%הלוואות
4.82%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.19%קרנות נאמנות
0.01%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
79.29%נכסים סחירים ונזילים
20.71%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
78.09%נכסים בארץ
21.91%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
13.25%פח"ק/פר"י
10.88%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.71%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.09%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.73%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.98%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.98%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.91%הלוואות לעמיתים
2.87%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
2.75%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.55%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.31%מניות היתר
2.31%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
2.16%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.02%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.79%קרנות השקעה אחרות
1.56%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.47%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.45%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.31%מק"מ
1.25%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.07%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.02%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.02%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.01%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.97%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.90%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.67%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.63%ומטה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.51%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.44%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.42%מניות לא סחירות
0.42%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.37%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.34%פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0.33%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.31%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.29%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.24%הלוואות לא מובטחות
0.23%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.22%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.21%זכויות במקרקעין מניבים
0.19%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.19%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.17%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.16%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.13%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.12%קרנות הון סיכון
0.11%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.10%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.10%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.09%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.08%Warrants אופציות מסוג
0.07%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.06%קרנות גידור
0.06%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.06%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.06%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.05%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.05%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.04%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%חייבים שונים
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.03%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.01%קרנות גידור בחו"ל
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.01%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.08%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short