סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9916
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  1.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.72
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.14% 1.01%
שנה
5.29%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
11.46 7.62
העברות בין קופות צבירה נטו
-10.74 -14.58
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.60% 3985.2
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,985.201.01%04/2017
3,961.970.38%03/2017
3,966.150.52%02/2017
3,977.450.21%01/2017
4,007.670.88%12/2016
4,002.14-0.15%11/2016
4,039.740.32%10/2016
4,041.11-0.49%09/2016
4,100.540.41%08/2016
4,117.472.10%07/2016
4,063.78-0.32%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
37.08%, חשיפה למניות
36.73%חשיפה לחול
20.06%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
23.35%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
21.67%אגח ממשלתיות סחירות
12.27%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
11.16%מזומנים ושווי מזומנים
9.87%נכסים אחרים
7.35%הלוואות
5.03%אגח קונצרניות לא סחירות
4.72%פיקדונות
4.57%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
72.82%נכסים סחירים ונזילים
27.18%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
77.73%נכסים בארץ
22.27%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
10.29%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.39%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.15%מניות השייכות למדד תא 25/35
6.86%פחק/פרי
6.65%קרנות השקעה אחרות בחול
5.92%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
4.48%מניות השייכות למדד תא 75/90
3.49%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
3.49%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
3.39%הלוואות לעמיתים
3.20%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.68%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
2.17%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.85%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
1.81%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.72%קרנות השקעה אחרות
1.72%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.62%מניות היתר
1.57%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.56%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.32%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.23%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.22%פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
1.10%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.99%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.96%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.88%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.88%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.88%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.70%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.63%מקמ
0.61%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.45%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.44%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.44%מניות לא סחירות
0.38%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.37%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.34%ומטה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.33%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.31%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.29%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.28%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.24%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.23%הלוואות לא מובטחות
0.23%חייבים שונים
0.22%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.21%זכויות במקרקעין מניבים
0.18%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.17%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.15%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.14%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.11%קרנות הון סיכון
0.10%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.10%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.10%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.10%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.09%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.07%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.07%Warrants אופציות מסוג
0.07%קרנות גידור
0.07%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.07%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.06%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.03%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.02%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.01%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%קרנות גידור בחול
0.01%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%קרנות נדלן בחול
0.00%יתרות מזומנים ועוש במטבע חוץ בחול
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.10%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short