סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9916
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  1.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.72
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.77% -0.51%
שנה
5.95%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
18.65 9.8
העברות בין קופות צבירה נטו
-13.82 -22.67
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.50% 3966.72
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,966.72-0.51%06/2017
4,012.171.14%05/2017
3,985.201.01%04/2017
3,961.970.38%03/2017
3,966.150.52%02/2017
3,977.450.21%01/2017
4,007.670.88%12/2016
4,002.14-0.15%11/2016
4,039.740.32%10/2016
4,041.11-0.49%09/2016
4,100.540.41%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
36.32%, חשיפה למניות
36.02%חשיפה לחול
19.63%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
23.62%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
22.04%אגח ממשלתיות סחירות
12.36%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
11.41%מזומנים ושווי מזומנים
9.80%נכסים אחרים
7.77%הלוואות
5.04%קרנות נאמנות
4.63%אגח קונצרניות לא סחירות
3.31%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
73.80%נכסים סחירים ונזילים
26.20%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
77.97%נכסים בארץ
22.03%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
10.77%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.43%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.11%מניות השייכות למדד תא 25/35
6.18%קרנות השקעה אחרות בחול
6.09%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
4.18%מניות השייכות למדד תא 75/90
4.03%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
4.02%פחק/פרי
3.92%הלוואות לעמיתים
3.74%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
3.34%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.31%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.49%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
2.16%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
1.97%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.81%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.71%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.69%קרנות השקעה אחרות
1.54%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.52%מניות היתר
1.33%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.31%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.27%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.17%פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0.99%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.95%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.89%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.85%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.68%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.60%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.57%הלוואות לא מובטחות
0.51%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.51%מניות לא סחירות
0.50%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.47%מקמ
0.44%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.41%חייבים שונים
0.39%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.38%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.35%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.30%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.27%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.26%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.21%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.21%זכויות במקרקעין מניבים
0.20%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.19%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.18%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.15%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.13%ומטה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.13%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.13%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.12%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.10%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.10%קרנות הון סיכון
0.10%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.08%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.07%קרנות גידור
0.07%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.06%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.05%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.05%Warrants אופציות מסוג
0.05%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.05%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.04%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.03%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.03%קרנות גידור בחול
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.01%קרנות נדלן בחול
0.01%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%יתרות מזומנים ועוש במטבע חוץ בחול
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.01%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.03%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
-0.05%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס