סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9951
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  1.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.79
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.25% 0.25%
שנה
7.51%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
29.51 110.43
העברות בין קופות צבירה נטו
45.15 126.07
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
84.10% 10032.18
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
10,032.180.25%01/2017
9,888.121.04%12/2016
9,617.090.29%11/2016
9,553.120.75%10/2016
9,481.76-0.68%09/2016
9,527.190.32%08/2016
9,506.982.17%07/2016
9,324.26-0.39%06/2016
9,392.420.69%05/2016
9,347.601.43%04/2016
9,237.042.03%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.75%, חשיפה למניות
33.20%חשיפה לחו"ל
27.75%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
45.60%אג"ח ממשלתיות סחירות
18.61%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.87%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
6.89%נכסים אחרים
5.71%הלוואות
5.17%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.46%מזומנים ושווי מזומנים
0.95%קרנות נאמנות
0.73%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
80.46%נכסים סחירים ונזילים
19.54%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
80.65%נכסים בארץ
19.35%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
23.42%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
19.15%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.79%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.71%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
4.67%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.41%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.40%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.04%מק"מ
2.76%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.11%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.71%הלוואות לעמיתים
1.55%קרנות גידור בחו"ל
1.46%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.44%קרנות השקעה אחרות
1.27%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.25%הלוואות לא מובטחות
1.03%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.85%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.75%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.73%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.73%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.73%מניות לא סחירות
0.70%מניות היתר
0.58%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.56%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.55%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.52%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.51%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.51%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.48%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.43%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.43%קרנות הון סיכון
0.39%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.38%הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.38%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.35%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.34%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.33%זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.28%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.27%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.22%קרנות נדל"ן
0.20%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.20%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.16%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.16%קרנות גידור
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.15%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.13%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.12%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.10%Warrants אופציות מסוג
0.09%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.08%זכויות במקרקעין מניבים
0.07%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.06%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.04%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%חייבים שונים
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.02%זכאים מס הכנסה