סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9951
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ
ותק:  1.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.79
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.41% 1.10%
שנה
7.79%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
18.39 71.91
העברות בין קופות צבירה נטו
134.65 188.17
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
85.20% 10841.11
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
10,841.111.10%04/2017
10,543.191.10%03/2017
10,258.100.92%02/2017
10,032.180.25%01/2017
9,888.121.04%12/2016
9,617.090.29%11/2016
9,553.120.75%10/2016
9,481.76-0.68%09/2016
9,527.190.32%08/2016
9,506.982.17%07/2016
9,324.26-0.39%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
32.23%, חשיפה למניות
28.15%חשיפה לחול
18.46%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
46.39%אגח ממשלתיות סחירות
17.79%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.36%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
6.48%נכסים אחרים
5.75%מזומנים ושווי מזומנים
5.65%הלוואות
4.89%אגח קונצרניות לא סחירות
0.99%קרנות נאמנות
0.70%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
81.04%נכסים סחירים ונזילים
18.96%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
82.68%נכסים בארץ
17.32%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
28.42%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
15.91%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.39%מניות השייכות למדד תא 25/35
4.75%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
4.66%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
4.15%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.23%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.52%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.09%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
2.06%מקמ
1.62%הלוואות לעמיתים
1.46%קרנות השקעה אחרות
1.45%קרנות גידור בחול
1.19%הלוואות לא מובטחות
1.19%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.89%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.87%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.79%קרנות השקעה אחרות בחול
0.76%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.73%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.71%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.70%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.68%מניות לא סחירות
0.55%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.52%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.50%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.50%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.45%קרנות נדלן בחול
0.44%קרנות הון סיכון
0.41%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.36%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.35%הלוואות בחול לא מובטחות
0.31%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.28%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.28%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.26%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.23%מניות היתר
0.21%קרנות נדלן
0.19%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.18%מוצרים מובנים בחול עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.16%קרנות גידור
0.15%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.15%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.15%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.14%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.14%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.13%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.13%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.11%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.11%Warrants אופציות מסוג
0.10%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.10%חייבים שונים
0.09%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.07%זכויות במקרקעין מניבים
0.06%קרנות הון סיכון בחול
0.04%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.03%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים