סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9951
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ
ותק:  2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.79
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.92% 0.87%
שנה
8.41%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
28.11 137.16
העברות בין קופות צבירה נטו
270.17 379.22
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
85.90% 12124.92
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
12,124.920.87%08/2017
11,650.611.49%07/2017
11,487.78-0.28%06/2017
11,224.591.28%05/2017
10,841.111.10%04/2017
10,543.191.10%03/2017
10,258.100.92%02/2017
10,032.180.25%01/2017
9,888.121.04%12/2016
9,617.090.29%11/2016
9,553.120.75%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.58%, חשיפה למניות
26.40%חשיפה לחול
18.96%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
46.31%אגח ממשלתיות סחירות
19.62%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.70%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
6.76%מזומנים ושווי מזומנים
5.85%נכסים אחרים
4.69%הלוואות
4.16%אגח קונצרניות לא סחירות
2.08%פיקדונות
1.82%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
81.80%נכסים סחירים ונזילים
18.20%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
80.24%נכסים בארץ
19.76%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
26.74%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
17.55%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.15%מניות השייכות למדד תא 25/35
5.96%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
3.75%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.54%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.51%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.78%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.02%מקמ
1.96%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.60%הלוואות לעמיתים
1.47%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
1.41%קרנות השקעה אחרות
1.39%קרנות גידור בחול
1.38%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.31%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.07%קרנות השקעה אחרות בחול
0.85%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.80%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.73%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.68%מניות לא סחירות
0.61%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.58%הלוואות לא מובטחות
0.55%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.50%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.49%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.48%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.47%קרנות הון סיכון
0.41%קרנות נדלן בחול
0.38%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.37%הלוואות בחול לא מובטחות
0.34%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.32%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.27%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.27%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.25%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.24%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.22%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.21%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.18%קרנות נדלן
0.18%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.18%מוצרים מובנים בחול עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.16%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.15%מניות היתר
0.15%קרנות גידור
0.13%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.10%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.09%Warrants אופציות מסוג
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.08%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.08%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.06%קרנות הון סיכון בחול
0.06%זכויות במקרקעין מניבים
0.04%חייבים שונים
0.04%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.04%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.02%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.04%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.05%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.26%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית