סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9951
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  1.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.01% 0.29%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
21.02 74.4
העברות בין קופות צבירה נטו
-10.45 42.93
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.90% 9617.09
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
9,617.090.29%11/2016
9,553.120.75%10/2016
9,481.76-0.68%09/2016
9,527.190.32%08/2016
9,506.982.17%07/2016
9,324.26-0.39%06/2016
9,392.420.69%05/2016
9,347.601.43%04/2016
9,237.042.03%03/2016
9,059.83-0.59%02/2016
9,110.100.00%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
40.07%חשיפה לחו"ל
34.38%, חשיפה למניות
30.68%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
42.92%אג"ח ממשלתיות סחירות
18.49%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.32%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.10%נכסים אחרים
5.92%מזומנים ושווי מזומנים
5.88%הלוואות
5.68%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.93%קרנות נאמנות
0.76%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
79.79%נכסים סחירים ונזילים
20.21%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
79.15%נכסים בארץ
20.85%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
20.11%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
19.65%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.76%מניות השייכות למדד ת"א 25
4.78%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
4.66%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4.45%מניות השייכות למדד ת"א 75
3.63%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.17%מק"מ
2.85%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.11%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.78%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.70%הלוואות לעמיתים
1.63%קרנות גידור בחו"ל
1.48%קרנות השקעה אחרות
1.30%הלוואות לא מובטחות
1.29%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.03%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.01%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.76%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.74%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.71%מניות היתר
0.66%מניות לא סחירות
0.62%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.57%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.57%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.54%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.51%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.50%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.48%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.41%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.40%קרנות הון סיכון
0.40%הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.40%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.38%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.36%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.35%זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.33%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.29%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.29%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.26%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.23%קרנות נדל"ן
0.20%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.19%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.17%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.17%קרנות גידור
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.16%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.12%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.11%Warrants אופציות מסוג
0.10%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.10%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.08%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.08%זכויות במקרקעין מניבים
0.07%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.07%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.05%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.05%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.05%חייבים שונים
0.04%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.26%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short