סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9951
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  1.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.79
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.17% 0.92%
שנה
9.14%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
21.86 72.52
העברות בין קופות צבירה נטו
89.02 139.68
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
84.40% 10258.1
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
10,258.100.92%02/2017
10,032.180.25%01/2017
9,888.121.04%12/2016
9,617.090.29%11/2016
9,553.120.75%10/2016
9,481.76-0.68%09/2016
9,527.190.32%08/2016
9,506.982.17%07/2016
9,324.26-0.39%06/2016
9,392.420.69%05/2016
9,347.601.43%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
31.37%, חשיפה למניות
28.63%חשיפה לחו"ל
20.42%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
47.01%אג"ח ממשלתיות סחירות
17.71%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.62%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.15%נכסים אחרים
5.77%הלוואות
5.04%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.97%מזומנים ושווי מזומנים
1.00%קרנות נאמנות
0.72%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
80.63%נכסים סחירים ונזילים
19.37%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
81.57%נכסים בארץ
18.43%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
27.99%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
16.06%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.69%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.68%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
4.30%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.45%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.08%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.97%מק"מ
2.63%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.07%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.66%הלוואות לעמיתים
1.51%קרנות השקעה אחרות
1.48%קרנות גידור בחו"ל
1.28%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.22%הלוואות לא מובטחות
0.97%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.79%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.75%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.73%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.73%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.72%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.72%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.70%מניות לא סחירות
0.57%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.54%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.53%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.50%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.50%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.46%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.42%קרנות הון סיכון
0.42%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.37%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.36%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.36%הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.35%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.32%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.29%זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.28%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.27%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.22%קרנות נדל"ן
0.19%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.19%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.16%קרנות גידור
0.16%מניות היתר
0.16%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.14%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.14%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.13%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.12%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.11%Warrants אופציות מסוג
0.10%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.09%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.07%זכויות במקרקעין מניבים
0.06%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.04%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.04%שקל/מט"ח לא סחירות long OTC אופציות
0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.02%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.02%זכאים מס הכנסה