סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9952
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  1.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  60 ומעלה
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.78
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.36% 0.30%
שנה
4.18%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
11.41 54.49
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.51 42.57
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.30% 4917.53
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
4,917.530.30%02/2017
4,865.480.06%01/2017
4,858.300.60%12/2016
4,828.19-0.50%11/2016
4,836.160.78%10/2016
4,774.49-0.84%09/2016
4,787.06-0.16%08/2016
4,778.571.52%07/2016
4,717.130.17%06/2016
4,727.120.37%05/2016
4,737.871.28%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
22.38%חשיפה לחו"ל
12.64%חשיפה למט"ח
11.39%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
42.44%אג"ח ממשלתיות סחירות
20.95%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
10.04%הלוואות
7.42%אג"ח קונצרניות לא סחירות
6.84%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.44%נכסים אחרים
3.50%מזומנים ושווי מזומנים
1.49%פיקדונות
0.88%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
73.95%נכסים סחירים ונזילים
26.05%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
79.00%נכסים בארץ
21.00%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
26.88%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
15.56%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.19%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
7.02%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.52%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.86%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.12%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.08%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.73%הלוואות לא מובטחות
1.87%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.85%הלוואות לעמיתים
1.68%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.49%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.38%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.36%קרנות השקעה אחרות
1.22%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.04%קרנות גידור בחו"ל
1.00%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.94%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.94%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.86%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.78%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.61%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.54%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.53%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.46%זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.45%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.43%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.38%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.37%הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.27%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.27%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.26%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.26%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.24%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.24%קרנות נדל"ן
0.23%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.22%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.20%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.19%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.19%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.19%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.17%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.17%קרנות הון סיכון
0.17%זכויות במקרקעין מניבים
0.16%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.12%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.08%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.08%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.05%מניות לא סחירות
0.05%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.04%שקל/מט"ח לא סחירות long OTC אופציות
0.04%Warrants אופציות מסוג
0.02%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים