סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9952
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  1.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  60 ומעלה
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.78
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.06% 0.06%
שנה
3.76%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
13.87 30.35
העברות בין קופות צבירה נטו
-9.07 7.41
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.00% 4865.48
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
4,865.480.06%01/2017
4,858.300.60%12/2016
4,828.19-0.50%11/2016
4,836.160.78%10/2016
4,774.49-0.84%09/2016
4,787.06-0.16%08/2016
4,778.571.52%07/2016
4,717.130.17%06/2016
4,727.120.37%05/2016
4,737.871.28%04/2016
4,679.330.55%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
25.78%חשיפה לחו"ל
19.08%חשיפה למט"ח
11.92%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
41.79%אג"ח ממשלתיות סחירות
21.67%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
10.06%הלוואות
7.52%אג"ח קונצרניות לא סחירות
7.07%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.40%נכסים אחרים
3.09%מזומנים ושווי מזומנים
1.50%פיקדונות
0.90%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
73.76%נכסים סחירים ונזילים
26.24%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
78.12%נכסים בארץ
21.88%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
22.38%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
19.41%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.49%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.27%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
6.61%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.17%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.14%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.81%הלוואות לא מובטחות
2.20%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.93%הלוואות לעמיתים
1.90%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.80%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.68%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.50%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.32%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.31%קרנות השקעה אחרות
1.07%קרנות גידור בחו"ל
0.98%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.96%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.88%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.81%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.72%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.64%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.61%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.55%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.55%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.53%זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.53%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.47%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.44%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.42%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.39%הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.28%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.28%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.27%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.26%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.25%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.25%קרנות נדל"ן
0.20%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.20%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.19%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.19%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.18%קרנות הון סיכון
0.17%זכויות במקרקעין מניבים
0.13%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.13%מניות היתר
0.12%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.11%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.07%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.05%מניות לא סחירות
0.05%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.04%Warrants אופציות מסוג
0.02%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%חייבים שונים
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.01%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%מק"מ
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה