סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9952
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  1.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  60 ומעלה
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.60% -0.50%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
15.81 34.59
העברות בין קופות צבירה נטו
0.36 19.14
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.90% 4828.19
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
4,828.19-0.50%11/2016
4,836.160.78%10/2016
4,774.49-0.84%09/2016
4,787.06-0.16%08/2016
4,778.571.52%07/2016
4,717.130.17%06/2016
4,727.120.37%05/2016
4,737.871.28%04/2016
4,679.330.55%03/2016
4,651.90-0.11%02/2016
4,656.590.00%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
35.13%חשיפה לחו"ל
22.70%חשיפה למט"ח
12.11%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
39.62%אג"ח ממשלתיות סחירות
22.11%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
10.07%הלוואות
7.82%אג"ח קונצרניות לא סחירות
7.05%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.48%נכסים אחרים
4.51%מזומנים ושווי מזומנים
1.51%פיקדונות
0.83%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
73.58%נכסים סחירים ונזילים
26.42%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
77.79%נכסים בארץ
22.21%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
24.11%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.51%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.56%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.25%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
6.73%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.22%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.16%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.09%מניות השייכות למדד ת"א 25
2.80%הלוואות לא מובטחות
1.95%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.92%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.83%הלוואות לעמיתים
1.64%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.59%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.51%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.31%קרנות השקעה אחרות
1.10%קרנות גידור בחו"ל
0.98%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.96%תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.96%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.80%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.74%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.73%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.60%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.60%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.58%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.56%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.54%זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.49%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.47%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.44%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.40%הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.40%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.34%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.28%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.27%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.27%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.25%קרנות נדל"ן
0.20%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.18%זכויות במקרקעין מניבים
0.17%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.17%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.16%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.16%קרנות הון סיכון
0.14%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.13%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.13%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.12%מניות היתר
0.12%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.10%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.09%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.06%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.05%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.04%Warrants אופציות מסוג
0.03%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.02%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.02%מניות לא סחירות
0.02%חייבים שונים
0.01%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%מק"מ
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.00%זכאים ירשם במינוס
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.09%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short