סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9952
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ
ותק:  1.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  60 ומעלה
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.78
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.95% 0.90%
שנה
3.93%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
8.45 27.42
העברות בין קופות צבירה נטו
4.04 23.01
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.70% 5035.62
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
5,035.620.90%04/2017
4,971.180.68%03/2017
4,917.530.30%02/2017
4,865.480.06%01/2017
4,858.300.60%12/2016
4,828.19-0.50%11/2016
4,836.160.78%10/2016
4,774.49-0.84%09/2016
4,787.06-0.16%08/2016
4,778.571.52%07/2016
4,717.130.17%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
22.03%חשיפה לחול
12.05%, חשיפה למניות
10.36%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
42.26%אגח ממשלתיות סחירות
20.68%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
9.99%הלוואות
7.30%אגח קונצרניות לא סחירות
6.91%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.17%נכסים אחרים
4.34%מזומנים ושווי מזומנים
1.48%פיקדונות
0.87%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
74.23%נכסים סחירים ונזילים
25.77%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
79.34%נכסים בארץ
20.66%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
26.67%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
15.59%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.15%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
6.89%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.39%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4.15%מניות השייכות למדד תא 25/35
3.90%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
3.14%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
2.72%הלוואות לא מובטחות
1.86%הלוואות לעמיתים
1.83%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.64%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.48%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.32%קרנות השקעה אחרות
1.31%מניות השייכות למדד תא 75/90
1.19%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.12%קרנות השקעה אחרות בחול
1.03%קרנות גידור בחול
0.93%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.92%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.85%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.77%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.59%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.51%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.48%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.46%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.45%קרנות נדלן בחול
0.44%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.40%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.37%הלוואות בחול לא מובטחות
0.34%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.27%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.27%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.26%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.25%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.25%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.24%קרנות נדלן
0.20%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.19%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.19%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.19%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.19%קרנות הון סיכון
0.17%זכויות במקרקעין מניבים
0.10%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.08%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.08%קרנות הון סיכון בחול
0.05%חייבים שונים
0.05%מניות לא סחירות
0.05%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.04%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.04%Warrants אופציות מסוג
0.03%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.02%מניות היתר
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%מוצרים מובנים בחול עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%זכאים ירשם במינוס
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.03%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.10%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים