סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9952
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ
ותק:  1.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  60 ומעלה
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.78
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.62% -0.28%
שנה
4.05%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
10.53 29.53
העברות בין קופות צבירה נטו
4.16 23.16
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
82.40% 5093.4
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
5,093.40-0.28%06/2017
5,087.270.94%05/2017
5,035.620.90%04/2017
4,971.180.68%03/2017
4,917.530.30%02/2017
4,865.480.06%01/2017
4,858.300.60%12/2016
4,828.19-0.50%11/2016
4,836.160.78%10/2016
4,774.49-0.84%09/2016
4,787.06-0.16%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
19.24%חשיפה לחול
12.43%, חשיפה למניות
5.20%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
45.33%אגח ממשלתיות סחירות
19.68%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
8.11%הלוואות
7.78%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.28%אגח קונצרניות לא סחירות
6.19%נכסים אחרים
3.09%מזומנים ושווי מזומנים
1.44%פיקדונות
1.10%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
75.99%נכסים סחירים ונזילים
24.01%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
78.73%נכסים בארץ
21.27%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
28.76%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
16.57%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.79%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.54%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
6.40%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4.13%מניות השייכות למדד תא 25/35
3.14%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
2.33%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.87%הלוואות לעמיתים
1.64%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.51%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.44%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.44%קרנות השקעה אחרות
1.41%מניות השייכות למדד תא 75/90
1.20%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.20%קרנות השקעה אחרות בחול
1.09%הלוואות לא מובטחות
1.06%קרנות גידור בחול
0.91%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.89%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.85%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.82%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.76%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.55%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.51%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.49%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.49%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.46%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.45%קרנות נדלן בחול
0.44%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.43%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.41%הלוואות בחול לא מובטחות
0.33%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.30%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.26%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.24%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.24%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.23%קרנות נדלן
0.23%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.22%קרנות הון סיכון
0.21%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.20%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.19%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.17%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.17%זכויות במקרקעין מניבים
0.09%קרנות הון סיכון בחול
0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.06%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.05%חייבים שונים
0.05%מניות לא סחירות
0.05%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.04%Warrants אופציות מסוג
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%מוצרים מובנים בחול עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.01%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%זכאים ירשם במינוס
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.02%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.09%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.29%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית