סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9952
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ
ותק:  2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  60 ומעלה
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.78
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.61% 0.69%
שנה
4.64%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
16.84 40.86
העברות בין קופות צבירה נטו
37.06 61.08
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.60% 5543.32
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
5,543.320.69%08/2017
5,447.511.24%07/2017
5,093.40-0.28%06/2017
5,087.270.94%05/2017
5,035.620.90%04/2017
4,971.180.68%03/2017
4,917.530.30%02/2017
4,865.480.06%01/2017
4,858.300.60%12/2016
4,828.19-0.50%11/2016
4,836.160.78%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
16.77%חשיפה לחול
12.08%, חשיפה למניות
7.62%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
46.48%אגח ממשלתיות סחירות
16.65%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
7.58%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.47%הלוואות
6.60%אגח קונצרניות לא סחירות
5.98%מזומנים ושווי מזומנים
5.65%נכסים אחרים
2.52%פיקדונות
1.07%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
76.84%נכסים סחירים ונזילים
23.16%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
79.69%נכסים בארץ
20.31%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
28.44%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
18.05%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.14%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.81%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
5.67%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
5.21%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
4.00%מניות השייכות למדד תא 25/35
2.00%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.72%הלוואות לעמיתים
1.46%קרנות השקעה אחרות בחול
1.42%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.33%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.32%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.30%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
1.29%קרנות השקעה אחרות
1.19%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
1.14%מניות השייכות למדד תא 75/90
0.96%קרנות גידור בחול
0.95%הלוואות לא מובטחות
0.88%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.84%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.81%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.77%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.70%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.67%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.53%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.49%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.47%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.45%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.42%קרנות נדלן בחול
0.40%הלוואות בחול לא מובטחות
0.39%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.38%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.35%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.28%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.26%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.23%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.23%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.22%קרנות הון סיכון
0.21%קרנות נדלן
0.19%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.19%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.18%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.16%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.15%זכויות במקרקעין מניבים
0.09%קרנות הון סיכון בחול
0.06%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.04%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.04%מניות לא סחירות
0.03%Warrants אופציות מסוג
0.03%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.02%מניות היתר
0.02%חייבים שונים
0.01%מוצרים מובנים בחול עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.01%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.04%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.05%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.40%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית