סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
 בחר מוצר
מסלול
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
חשיפה לחו"ל
גודל הקופה
 
 
  סטית תקןדמי ניהוליתרת נכסיםחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם בחר
1.620.82%1,569.74
46.11%
17.14%
9.41%
1.65%
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב.1
1.340.84%15,716.49
42.08%
14.99%
7.47%
1.47%
אלטשולר שחם השתלמות כללי.2
1.420.68%2,995.15
47.75%
16.05%
6.82%
0.94%
אנליסט השתלמות כללי .3
1.210.32%4,806.63
37.77%
13.83%
5.82%
1.19%
קרן החיסכון לצבא הקבע כללי.4
1.170.99%1,377.76
40.67%
15.47%
6.19%
1.21%
הפניקס השתלמות-כללי.5
1.200.89%4,754.22
36.94%
13.12%
5.62%
1.17%
הראל השתלמות כללי.6
1.420.88%552.04
31.6%
11.29%
5.54%
1.35%
מגדל השתלמות ביג כללי לפחות 30% מניות.7
1.150.70%689.42
35.76%
12.3%
5%
1.15%
אי.בי.אי השתלמות כללי.8
1.310.45%59.05
25.59%
9.23%
4.64%
1.13%
קרן השתלמות עוצמ.9
1.250.74%6,386.33
34.39%
10.66%
4.67%
1.3%
כלל השתלמות כללי.10
1.200.79%11,034.63
30.83%
10.57%
5.31%
1.23%
מגדל השתלמות כללי.11
1.170.29%2,430.80
29.69%
11.63%
4.97%
1%
עובדי מדינה - כללי.12
1.140.80%9,644.26
35.97%
13.14%
5.12%
1.15%
פסגות שיא השתלמות כללי.13
1.130.19%418.27
30.36%
10.86%
4.58%
0.86%
מישור.14
1.170.72%7,644.27
35.54%
11.71%
5.45%
1.22%
מיטב דש השתלמות כללי.15
1.130.27%4,221.88
30.27%
10.85%
4.52%
0.86%
מורים על יסודי.16
1.180.86%5,402.56
35.49%
13.16%
5%
1.3%
אקסלנס השתלמות כללי.17
1.130.33%171.69
32.03%
10.37%
4.78%
1.2%
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל.18
1.180.75%3,402.18
34.42%
12.01%
5.15%
1.22%
מנורה מבטחים השתלמות כללי.19
1.240.63%2,253.70
33.1%
14.16%
5.61%
1.14%
אומגה קרן השתלמות מסלול כללי.20
1.140.42%3,218.67
30.15%
11.62%
5.06%
1%
רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי.21
1.030.98%2,527.08
31.79%
9.33%
3.95%
1.31%
הלמן-אלדובי השתלמות כללי.22
1.180.41%457.45
28.62%
10.4%
4.85%
1.01%
השתלמות משפטנים.23
1.170.46%213.27
25.52%
9.9%
4.8%
1.06%
פ.ר.ח - כללי.24
1.220.22%3,114.04
28.09%
10.59%
4.39%
1.17%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי.25
0.000.57%755.76
0%
0%
3.82%
1.27%
אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי.26
1.130.16%5,080.76
26.62%
10.22%
4.74%
1.1%
מורים תיכוניים - מסלול כללי.27
1.090.78%13,167.58
42.51%
16.13%
4.51%
0.97%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי.28
1.130.16%13,577.25
26.28%
10.05%
4.63%
1.08%
מורים וגננות - מסלול כללי.29
1.160.92%33.46
21.7%
6.56%
3.94%
1.38%
פסגות שיא השתלמות פאסיבי-כללי.30
1.130.21%1,517.49
24.68%
8.91%
4.29%
1.04%
השתלמות רופאים כללי.31
0.000.00%7.93
0%
0%
0%
1.65%
אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - כללי.32
1.210.47%794.39
29.37%
9.77%
4.54%
1.03%
מינהל-השתלמות - כללי.33
1.270.43%310.78
28.08%
10.04%
4.45%
1.09%
השתלמות שופטים.34
1.170.39%416.11
26.75%
9.82%
4.51%
0.89%
ק.ס.מ.35
1.150.13%509.69
25.54%
9.59%
4.49%
1.06%
מורים תיכוניים - מסלול כללי.36
0.000.46%153.51
0%
0%
5.37%
1.72%
הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי.37
1.170.19%2,435.62
28.69%
10.27%
4.17%
1.15%
הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי.38
1.240.40%121.89
30.31%
11.42%
4.98%
1.08%
קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית.39
1.170.21%2,198.22
27.12%
9.23%
3.94%
1.17%
אחים ואחיות - מסלול כללי.40
1.150.31%712.60
26.76%
10.02%
4.44%
1.05%
ק.ל.ע מסלול כללי.41
1.110.12%566.01
24.24%
8.76%
4.08%
1.05%
מורים וגננות - מסלול כללי.42
0.000.46%45.74
0%
0%
3.18%
1.28%
מגדל השתלמות פאסיבי כללי.43
0.000.37%27.64
0%
0%
4.04%
1.28%
מיטב דש השתלמות כללי פאסיבי.44
1.270.67%188.78
28.48%
9.94%
4.45%
0.64%
ק.ה.ר.45
0.430.40%4.13
9.86%
4.36%
1.9%
0.54%
השתלמות משפטנים ללא מניות.46
0.000.48%144.67
0%
0%
2.56%
1.2%
הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי -כללי.47
1.100.54%2,380.29
27.82%
9.71%
3.37%
1.06%
רעות-כללי.48
0.690.17%194.88
20.15%
6.44%
1.6%
0.86%
שיבולת - השתלמות.49
1.350.35%814.12
28.12%
8.16%
3.37%
0.8%
קרן השתלמות עובדי חברת חשמל.50
1.330.90%40.49
32.51%
10.48%
3.84%
0.16%
אינפיניטי השתלמות כללי.51
0.000.35%1.12
0%
0%
1.05%
0.91%
אינטרגמל השתלמות מעורב מחקה מדדים.52
0.450.21%28.91
10.41%
2.69%
0.57%
0.13%
אחים ואחיות - מסלול ללא מניות.53
0.000.46%627.40
0%
0%
0%
0%
מיטב השתלמות בניהול אישי.54
0.000.44%188.48
0%
0%
0%
0%
אי.בי.אי השתלמות בניהול אישי.55
0.000.00%1.21
0%
0%
0%
0%
אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי.56
0.000.55%130.05
0%
0%
0%
0%
איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישי.57
0.000.76%15.17
0%
0%
0%
0%
פסגות השתלמות בניהול אישי.58
2.990.46%5.79
0%
9.22%
0.08%
0%
אקסלנס השתלמות בניהול אישי.59
0.000.00%0.00
0%
0%
0%
0%
הראל השתלמות IRA IRA.60
0.000.00%1.00
0%
0%
0%
0%
מגדל השתלמות בניהול אישי IRA.61
0.000.24%1,203.54
0%
0%
0%
0%
הפניקס השתלמות בניהול אישי.62
0.000.00%0.00
0%
0%
0%
0%
אנליסט השתלמות כללי פאסיבי.63
0.000.00%5.52
0%
0%
0%
1.52%
מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי.64
0.000.00%0.00
0%
0%
0%
0%
קל השתלמות כללי.65
0.000.00%0.00
0%
0%
0%
0%
קל השתלמות כללי פאסיבי.66