סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
התמחות ראשית התמחות משנית
צבירהנכסיםמספרשם
1,204.58177,734.30184כללי
1,204.58177,734.30184כללי
968.69103,567.80126מדרגות
968.69103,567.80126מדרגות
522.1270,771.44169אג"ח
522.1270,771.44169אג"ח
-42.1211,785.747מתמחה אחר
-42.1211,785.747מתמחה אחר
-27.747,969.009מבטיח תשואה
-27.747,969.009מבטיח תשואה
-10.846,478.424ישראל
-10.846,478.424ישראל
187.186,290.5185מניות
187.186,290.5185מניות
-38.764,198.6346שיקלי
-38.764,198.6346שיקלי
-38.582,019.6813מדד
-38.582,019.6813מדד
14.861,367.6440הלכתי
14.861,367.6440הלכתי
18.24406.1214ללא סיווג
18.24406.1214ללא סיווג
8.46125.282קוהורטות
8.46125.282קוהורטות
2.9036.916חו"ל
2.9036.916חו"ל
0.031.912מט"ח
0.031.912מט"ח
0.000.0024מודל חכ"מ אחר
0.000.0024מודל חכ"מ אחר
מוצר השקעה
צבירהנכסיםמספרשם
884.58197,983.50290תגמולים ואישית לפיצויים
884.58197,983.50290תגמולים ואישית לפיצויים
1,803.55178,634.40227קרנות השתלמות
1,803.55178,634.40227קרנות השתלמות
-374.3514,721.7980מרכזית לפיצויים
-374.3514,721.7980מרכזית לפיצויים
9.83945.0910מטרה אחרת
9.83945.0910מטרה אחרת
445.41468.5887קופת גמל להשקעה
445.41468.5887קופת גמל להשקעה
0.000.0037קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.000.0037קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
צבירהנכסיםמספרשם
1,136.45175,997.30159כללי
1,136.45175,997.30159כללי
461.4772,886.104250-60
461.4772,886.104250-60
470.6746,942.5240משולב מניות
470.6746,942.5240משולב מניות
250.8716,981.1242עד 50
250.8716,981.1242עד 50
256.3513,700.524260 ומעלה
256.3513,700.524260 ומעלה
68.5212,127.2949אג"ח
68.5212,127.2949אג"ח
-42.1211,785.747אוכלוסיית יעד
-42.1211,785.747אוכלוסיית יעד
-27.747,969.009מבטיח תשואה
-27.747,969.009מבטיח תשואה
-41.036,728.5523אג"ח ללא מניות
-41.036,728.5523אג"ח ללא מניות
-10.846,478.424ישראל
-10.846,478.424ישראל
152.865,291.4558מניות
152.865,291.4558מניות
-17.522,908.3226אג"ח ממשלתי
-17.522,908.3226אג"ח ממשלתי
-37.171,967.315מדד
-37.171,967.315מדד
-10.071,896.9013שקלי
-10.071,896.9013שקלי
105.731,619.0332פאסיבי
105.731,619.0332פאסיבי
-16.161,496.3520שקלי טווח קצר
-16.161,496.3520שקלי טווח קצר
14.871,356.1534הלכה יהודית
14.871,356.1534הלכה יהודית
-13.921,008.746אג"ח צמוד מדד
-13.921,008.746אג"ח צמוד מדד
44.61713.738משולב במניות - פאסיבי
44.61713.738משולב במניות - פאסיבי
-11.08655.4911כספית
-11.08655.4911כספית
-0.49516.889ללא מניות
-0.49516.889ללא מניות
19.23429.0519חו"ל
19.23429.0519חו"ל
-1.27295.425עד 10% מניות
-1.27295.425עד 10% מניות
6.50176.907חו"ל - פאסיבי
6.50176.907חו"ל - פאסיבי
2.65173.329אג"ח קונצרניות
2.65173.329אג"ח קונצרניות
3.12168.667מניות חו"ל
3.12168.667מניות חו"ל
-1.45149.892טווח קצר
-1.45149.892טווח קצר
-0.89140.865מניות ישראל
-0.89140.865מניות ישראל
8.46125.282קוהורטות
8.46125.282קוהורטות
-1.4147.791מדד טווח ארוך
-1.4147.791מדד טווח ארוך
-0.0111.496הלכה איסלאמית
-0.0111.496הלכה איסלאמית
-0.205.791ממשלתי
-0.205.791ממשלתי
0.031.912מט"ח
0.031.912מט"ח
0.000.001מדד ללא מניות
0.000.007חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
0.000.008חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
0.000.009חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
0.000.001אג"ח ישראל
0.000.001מדד ללא מניות
0.000.007חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
0.000.008חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
0.000.009חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
0.000.001אג"ח ישראל
מספר - קופות/קרנות
נכסים - במיליוני ש"ח
צבירה - חודשית במיליוני ש"ח
מעודכן לתאריך ינואר 2017