סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
התמחות ראשית התמחות משנית
צבירהנכסיםמספרשם
557.42177,617.50181כללי
645.96107,115.00123מדרגות
45.9571,839.23167אג"ח
-102.2611,620.087מתמחה אחר
-31.117,960.949מבטיח תשואה
208.517,037.4483מניות
-39.806,466.014ישראל
-76.574,058.1244שיקלי
-45.731,929.3612מדד
24.341,409.7236הלכתי
1.33404.0712ללא סיווג
-2.24118.492קוהורטות
1.4243.386חו"ל
29.2541.8524מודל חכ"מ אחר
מוצר השקעה
צבירהנכסיםמספרשם
413.75195,918.30281תגמולים ואישית לפיצויים
578.91183,198.80220קרנות השתלמות
13.6116,691.8677מרכזית לפיצויים
0.84944.2010מטרה אחרת
159.23837.4287קופת גמל להשקעה
50.1370.5235קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
צבירהנכסיםמספרשם
535.75175,785.30156כללי
284.8175,196.884150-60
239.3747,841.0940משולב מניות
151.4517,764.3741עד 50
209.7014,153.764160 ומעלה
-16.3812,016.4447אג"ח
-102.2611,620.087אוכלוסיית יעד
-31.117,960.949מבטיח תשואה
-109.786,676.0323אג"ח ללא מניות
-39.806,466.014ישראל
171.195,848.9356מניות
-49.052,802.5226אג"ח ממשלתי
-42.891,881.704מדד
-37.401,799.0211שקלי
29.711,741.0632פאסיבי
-20.111,491.1520שקלי טווח קצר
-23.541,428.546אג"ח צמוד מדד
23.641,397.7731הלכה יהודית
-1.43719.078משולב במניות - פאסיבי
-14.48626.6311כספית
4.07522.349ללא מניות
2.58431.0017חו"ל
25.26335.547חו"ל - פאסיבי
-3.79301.345עד 10% מניות
6.63183.329אג"ח קונצרניות
5.05173.567מניות חו"ל
-4.58141.322טווח קצר
-1.06134.405מניות ישראל
-2.24118.492קוהורטות
-2.7942.991מדד טווח ארוך
13.0018.818חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
10.6915.247חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
0.7011.955הלכה איסלאמית
5.567.809חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
0.005.791ממשלתי
0.000.001מדד ללא מניות
0.000.001אג"ח ישראל
מספר - קופות/קרנות
נכסים - במיליוני ש"ח
צבירה - חודשית במיליוני ש"ח
מעודכן לתאריך פברואר 2017