סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
התמחות ראשית התמחות משנית
צבירהנכסיםמספרשם
399.52182,833.60184כללי
474.64105,927.40126מדרגות
250.0071,706.77169אג"ח
-151.1011,680.977מתמחה אחר
-24.777,976.269מבטיח תשואה
204.486,718.8485מניות
-44.386,469.334ישראל
-56.414,138.8346שיקלי
-30.781,999.0013מדד
18.861,107.3538הלכתי
0.32405.7014ללא סיווג
-4.08120.512קוהורטות
4.2242.616חו"ל
13.3313.3224מודל חכ"מ אחר
0.000.002מט"ח
מוצר השקעה
צבירהנכסיםמספרשם
378.59201,329.60290תגמולים ואישית לפיצויים
579.85181,503.90227קרנות השתלמות
-115.8116,671.7780מרכזית לפיצויים
0.63943.4210מטרה אחרת
189.46670.8287קופת גמל להשקעה
21.1321.1035קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
צבירהנכסיםמספרשם
339.71181,027.60159כללי
168.5774,491.954250-60
383.3247,511.3940משולב מניות
129.7217,496.4642עד 50
176.3513,939.004260 ומעלה
29.9212,027.6249אג"ח
-151.1011,680.977אוכלוסיית יעד
-24.777,976.269מבטיח תשואה
-78.726,792.6623אג"ח ללא מניות
-44.386,469.334ישראל
169.235,581.5358מניות
-50.872,854.9026אג"ח ממשלתי
-28.751,948.545מדד
-22.621,840.6213שקלי
80.311,695.8832פאסיבי
-16.211,510.8420שקלי טווח קצר
-42.571,453.216אג"ח צמוד מדד
19.081,096.0933הלכה יהודית
5.18718.878משולב במניות - פאסיבי
-13.70641.4111כספית
1.25518.709ללא מניות
1.89431.8119חו"ל
22.48308.767חו"ל - פאסיבי
-0.25305.155עד 10% מניות
1.23176.049אג"ח קונצרניות
0.08169.017מניות חו"ל
-3.88145.962טווח קצר
-3.64133.195מניות ישראל
-4.08120.512קוהורטות
-2.0445.851מדד טווח ארוך
-0.2211.265הלכה איסלאמית
5.825.808חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
0.005.791ממשלתי
5.245.257חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
2.272.279חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
0.000.001אג"ח ישראל
0.000.001מדד ללא מניות
0.000.002מט"ח
מספר - קופות/קרנות
נכסים - במיליוני ש"ח
צבירה - חודשית במיליוני ש"ח
מעודכן לתאריך ינואר 2017