סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
התמחות ראשית התמחות משנית
צבירהנכסיםמספרשם
184.32179,219.30187כללי
305.26103,410.70126מדרגות
338.0870,497.72170אג"ח
-69.7911,744.467מתמחה אחר
-31.477,998.979מבטיח תשואה
-3.406,438.444ישראל
85.826,171.7784מניות
-7.524,230.1346שיקלי
-29.982,059.4813מדד
5.621,340.9840הלכתי
3.54383.9614ללא סיווג
-1.67115.942קוהורטות
0.5233.666חו"ל
0.021.882מט"ח
0.000.0021מודל חכ"מ אחר
מוצר השקעה
צבירהנכסיםמספרשם
213.94198,063.00291תגמולים ואישית לפיצויים
651.64177,539.90227קרנות השתלמות
-109.9617,088.9781מרכזית לפיצויים
1.30932.8710מטרה אחרת
22.4322.4788קופת גמל להשקעה
0.000.0034קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
צבירהנכסיםמספרשם
146.16177,562.30162כללי
24.5373,109.664250-60
296.2046,296.4840משולב מניות
70.4616,910.0542עד 50
210.2713,391.034260 ומעלה
83.8412,013.0849אג"ח
-69.7911,744.467אוכלוסיית יעד
-31.477,998.979מבטיח תשואה
-40.606,758.1423אג"ח ללא מניות
-3.406,438.444ישראל
70.675,124.5058מניות
-5.622,922.5926אג"ח ממשלתי
-29.912,005.765מדד
2.341,899.7613שקלי
-4.441,512.1020שקלי טווח קצר
-19.491,511.916אג"ח צמוד מדד
40.781,492.7232פאסיבי
4.981,329.4734הלכה יהודית
-7.04666.8811כספית
25.86664.708משולב במניות - פאסיבי
2.23515.959ללא מניות
3.40405.7319חו"ל
-1.56295.515עד 10% מניות
10.33269.556חו"ל - פאסיבי
0.86169.959אג"ח קונצרניות
0.43161.687מניות חו"ל
1.62151.392טווח קצר
-1.25140.095מניות ישראל
-1.67115.942קוהורטות
-0.0349.231מדד טווח ארוך
0.6411.516הלכה איסלאמית
0.005.991ממשלתי
0.021.882מט"ח
0.000.011אג"ח לא צמוד
0.000.006חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
0.000.007חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
0.000.008חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
0.000.001אג"ח ישראל
0.000.001מדד ללא מניות
מספר - קופות/קרנות
נכסים - במיליוני ש"ח
צבירה - חודשית במיליוני ש"ח
מעודכן לתאריך נובמבר 2016