סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופת גמל:  11381
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  .9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מודל חכמ אחר
התמחות מישנית:  חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.00% -0.06%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 1.33
העברות בין קופות צבירה נטו
0 1.33
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
98.30% 18.46
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
18.46-0.06%08/2017
17.151.04%07/2017
15.67-0.47%06/2017
12.300.86%05/2017
7.941.04%04/2017
6.56-0.09%03/2017
0.720.00%01/2017
0.000.00%12/2016
0.000.00%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.78%, חשיפה למניות
26.04%חשיפה לחול
16.10%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
36.88%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
31.57%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
24.45%אגח ממשלתיות סחירות
4.80%מזומנים ושווי מזומנים
2.28%קרנות נאמנות
0.03%נכסים אחרים
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.97%נכסים סחירים ונזילים
0.03%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
95.73%נכסים בארץ
4.27%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
26.99%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
12.75%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
11.98%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.37%מניות השייכות למדד תא 25/35
8.69%מקמ
7.55%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בחול
4.76%פחק/פרי
4.01%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.94%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.78%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.20%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
1.50%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.18%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.72%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.15%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.12%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.10%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.08%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.07%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.04%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.03%חייבים שונים
0.00%זכאים מס הכנסה