סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופת גמל:  11381
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  .8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מודל חכמ אחר
התמחות מישנית:  חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.00% -0.47%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 4.16
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.05 4.11
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
97.80% 15.67
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
15.67-0.47%06/2017
12.300.86%05/2017
7.941.04%04/2017
6.56-0.09%03/2017
0.720.00%01/2017
0.000.00%12/2016
0.000.00%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.86%, חשיפה למניות
24.12%חשיפה לחול
15.82%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
37.77%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
24.45%אגח ממשלתיות סחירות
21.42%קרנות נאמנות
12.54%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
3.82%מזומנים ושווי מזומנים
0.00%נכסים אחרים
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.00%נכסים סחירים ונזילים
0.00%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
99.86%נכסים בארץ
0.14%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
29.96%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
21.33%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
12.54%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
11.97%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.49%מקמ
7.52%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בחול
3.82%פחק/פרי
2.89%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.09%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.09%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.08%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.08%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.04%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.00%חייבים שונים
0.00%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.00%זכאים מס הכנסה