סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש אגח עד 10% מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1331
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  8.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אג"ח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:   במסלול זה יושקעו לא יותר מ- 10% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו; יתרת הנכסים, שלא יושקעו במניות ובניירות ערך המירים למניות, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי
שיעור דמי ניהול אחרון
0.62
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.37% 0.10%
שנה
2.36%
5 שנים 3 שנים
22.12% 7.25%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.08% 2.36%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.33% 0.19%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.72 0.69
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.61 -0.68
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.12 1.07
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
12.94 5.42
העברות בין קופות צבירה נטו
-20.7 -28.22
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.80% 3309.18
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,309.180.10%02/2017
3,335.800.27%01/2017
3,349.940.37%12/2016
3,336.71-0.46%11/2016
3,352.800.14%10/2016
3,354.09-0.41%09/2016
3,372.30-0.07%08/2016
3,388.981.02%07/2016
3,353.050.22%06/2016
3,338.580.26%05/2016
3,322.050.65%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
18.05%חשיפה לחו"ל
17.67%חשיפה למט"ח
9.64%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
50.29%אג"ח ממשלתיות סחירות
22.85%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.40%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.81%הלוואות
3.56%קרנות נאמנות
3.32%נכסים אחרים
2.65%מזומנים ושווי מזומנים
1.11%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.01%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
88.75%נכסים סחירים ונזילים
11.25%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
82.07%נכסים בארץ
17.93%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
22.45%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
16.49%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.35%מק"מ
7.73%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.49%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.66%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.47%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.72%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.70%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.45%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.02%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.95%פח"ק/פר"י
1.55%הלוואות לעמיתים
1.49%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.28%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.05%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.00%קרנות גידור בחו"ל
0.95%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.76%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.75%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.70%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.70%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.68%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.62%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.62%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.60%הלוואות לא מובטחות
0.59%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.58%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.55%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.48%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.43%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.39%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.38%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.37%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.34%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.28%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.28%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.26%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.19%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.18%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.13%מניות היתר
0.10%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.07%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.07%או לא מדורגות BBB- תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%Warrants אופציות מסוג
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%חייבים שונים
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה