סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש אגח עד 10% מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1331
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:   במסלול זה יושקעו לא יותר מ- 10% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו; יתרת הנכסים, שלא יושקעו במניות ובניירות ערך המירים למניות, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי
שיעור דמי ניהול אחרון
0.62
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.40% 0.82%
שנה
2.48%
5 שנים 3 שנים
21.62% 7.72%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.99% 2.51%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.33% 0.21%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.72 0.7
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.62 -0.69
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.12 1.14
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
10.44 4
העברות בין קופות צבירה נטו
-24.64 -31.08
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.70% 3272.17
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,272.170.82%04/2017
3,278.370.20%03/2017
3,309.180.10%02/2017
3,335.800.27%01/2017
3,349.940.37%12/2016
3,336.71-0.46%11/2016
3,352.800.14%10/2016
3,354.09-0.41%09/2016
3,372.30-0.07%08/2016
3,388.981.02%07/2016
3,353.050.22%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
18.45%חשיפה לחול
10.54%חשיפה למטח
9.78%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
50.88%אגח ממשלתיות סחירות
22.72%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
9.44%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.48%הלוואות
3.89%קרנות נאמנות
3.32%נכסים אחרים
2.01%מזומנים ושווי מזומנים
1.25%אגח קונצרניות לא סחירות
0.01%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
88.94%נכסים סחירים ונזילים
11.06%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
82.13%נכסים בארץ
17.87%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
22.75%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
16.67%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.46%מקמ
7.62%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.33%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.67%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.53%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.85%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.62%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
2.38%מניות השייכות למדד תא 25/35
2.02%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.56%הלוואות לעמיתים
1.48%קרנות נדלן בחול
1.46%פחק/פרי
1.29%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.05%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.02%קרנות גידור בחול
1.01%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.86%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.75%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.73%מניות השייכות למדד תא 75/90
0.64%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.62%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.61%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.58%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.56%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.49%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.40%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.40%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.39%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.39%הלוואות לא מובטחות
0.35%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.35%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.33%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.29%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.28%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.27%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.25%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.23%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.22%קרנות השקעה אחרות בחול
0.22%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.18%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.14%מניות היתר
0.12%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.12%חייבים שונים
0.10%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.09%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.07%או לא מדורגות BBB- תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.07%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.05%Warrants אופציות מסוג
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%זכאים ירשם במינוס