סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש אגח עד 10% מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1331
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  9.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   במסלול זה יושקעו לא יותר מ- 10% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו; יתרת הנכסים, שלא יושקעו במניות ובניירות ערך המירים למניות, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי
שיעור דמי ניהול אחרון
0.62
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.62% -0.40%
שנה
2.21%
5 שנים 3 שנים
22.21% 7.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.09% 2.28%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.33% 0.19%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.72 0.7
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.82 -0.9
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.12 1.16
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
12.68 2.72
העברות בין קופות צבירה נטו
-29.66 -39.62
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.60% 3203.79
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,203.79-0.40%06/2017
3,257.880.62%05/2017
3,272.170.82%04/2017
3,278.370.20%03/2017
3,309.180.10%02/2017
3,335.800.27%01/2017
3,349.940.37%12/2016
3,336.71-0.46%11/2016
3,352.800.14%10/2016
3,354.09-0.41%09/2016
3,372.30-0.07%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
18.33%חשיפה לחול
10.47%חשיפה למטח
9.82%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
51.10%אגח ממשלתיות סחירות
23.23%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
9.46%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.31%הלוואות
4.07%קרנות נאמנות
3.59%נכסים אחרים
1.32%אגח קונצרניות לא סחירות
0.89%מזומנים ושווי מזומנים
0.01%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
88.76%נכסים סחירים ונזילים
11.24%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
81.40%נכסים בארץ
18.60%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
23.97%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
16.61%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.38%מקמ
8.04%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.37%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.83%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.51%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.04%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.77%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
2.62%מניות השייכות למדד תא 25/35
2.10%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.70%קרנות נדלן בחול
1.65%הלוואות לעמיתים
1.11%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.07%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.04%קרנות גידור בחול
1.00%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.97%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.77%מניות השייכות למדד תא 75/90
0.73%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.68%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.67%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.60%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.52%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.52%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.51%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.44%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.40%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.40%הלוואות לא מובטחות
0.39%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.38%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.35%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.31%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.30%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.29%קרנות השקעה אחרות בחול
0.29%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.29%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.26%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.26%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.23%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.18%מניות היתר
0.15%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.12%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.10%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.07%חייבים שונים
0.05%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.03%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.02%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%פחק/פרי
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.07%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים