סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש אגח עד 10% מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1331
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  8.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אג"ח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:   במסלול זה יושקעו לא יותר מ- 10% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו; יתרת הנכסים, שלא יושקעו במניות ובניירות ערך המירים למניות, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי
שיעור דמי ניהול אחרון
0.62
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.27% 0.27%
שנה
2.22%
5 שנים 3 שנים
22.44% 8.13%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.13% 2.64%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.34% 0.22%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.72 0.7
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.55 -0.62
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.12 1.07
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
11.74 3.9
העברות בין קופות צבירה נטו
-13.64 -21.48
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.90% 3335.8
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,335.800.27%01/2017
3,349.940.37%12/2016
3,336.71-0.46%11/2016
3,352.800.14%10/2016
3,354.09-0.41%09/2016
3,372.30-0.07%08/2016
3,388.981.02%07/2016
3,353.050.22%06/2016
3,338.580.26%05/2016
3,322.050.65%04/2016
3,274.680.25%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
18.30%חשיפה לחו"ל
10.09%חשיפה למט"ח
9.66%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
50.11%אג"ח ממשלתיות סחירות
22.91%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.32%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.82%הלוואות
3.58%קרנות נאמנות
3.08%נכסים אחרים
3.05%מזומנים ושווי מזומנים
1.12%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.01%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
88.97%נכסים סחירים ונזילים
11.03%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
82.00%נכסים בארץ
18.00%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
22.33%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
16.52%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.26%מק"מ
7.74%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.70%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.52%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.46%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.72%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.69%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.55%פח"ק/פר"י
2.00%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.93%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.50%הלוואות לעמיתים
1.47%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.34%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.07%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.05%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.01%קרנות גידור בחו"ל
0.96%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.76%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.76%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.74%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.63%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.61%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.61%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.59%הלוואות לא מובטחות
0.58%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.57%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.49%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.48%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.42%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.38%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.35%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.34%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.28%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.27%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.26%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.18%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.18%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.16%מניות היתר
0.15%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.12%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.10%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.07%או לא מדורגות BBB- תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%Warrants אופציות מסוג
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.02%חייבים שונים
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.00%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה