סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש אגח עד 10% מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1331
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  9.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   במסלול זה יושקעו לא יותר מ- 10% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו; יתרת הנכסים, שלא יושקעו במניות ובניירות ערך המירים למניות, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי
שיעור דמי ניהול אחרון
0.62
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.80% 0.42%
שנה
2.43%
5 שנים 3 שנים
20.70% 6.39%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.83% 2.09%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.31% 0.17%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.67 0.66
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.83 -0.91
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 1.25
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
9.82 3.14
העברות בין קופות צבירה נטו
-30.03 -36.71
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.70% 3166.09
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,166.090.42%08/2017
3,191.020.74%07/2017
3,203.79-0.40%06/2017
3,257.880.62%05/2017
3,272.170.82%04/2017
3,278.370.20%03/2017
3,309.180.10%02/2017
3,335.800.27%01/2017
3,349.940.37%12/2016
3,336.71-0.46%11/2016
3,352.800.14%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
18.66%חשיפה לחול
11.57%חשיפה למטח
9.97%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
48.96%אגח ממשלתיות סחירות
23.20%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
9.59%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.16%הלוואות
4.29%קרנות נאמנות
3.37%נכסים אחרים
3.11%מזומנים ושווי מזומנים
1.31%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
89.15%נכסים סחירים ונזילים
10.85%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
80.22%נכסים בארץ
19.78%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
23.23%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
17.33%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.39%מקמ
8.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.20%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.77%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.73%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.14%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.91%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
2.82%מניות השייכות למדד תא 25/35
2.17%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.77%קרנות נדלן בחול
1.63%הלוואות לעמיתים
1.63%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.48%פחק/פרי
1.27%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.14%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.10%קרנות גידור בחול
0.82%מניות השייכות למדד תא 75/90
0.77%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.68%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.63%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.63%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.56%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.52%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.49%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.42%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.41%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.40%הלוואות לא מובטחות
0.39%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.38%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.36%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.33%קרנות השקעה אחרות בחול
0.32%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.31%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.30%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.30%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.30%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.26%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.22%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.19%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.15%מניות היתר
0.12%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.03%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.02%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.02%חייבים שונים
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח