סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש אגח עד 10% מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1331
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  8.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אג"ח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:   במסלול זה יושקעו לא יותר מ- 10% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו; יתרת הנכסים, שלא יושקעו במניות ובניירות ערך המירים למניות, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי
שיעור דמי ניהול אחרון
0.65
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.43% -0.46%
שנה
1.07%
5 שנים 3 שנים
24.82% 7.48%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.53% 2.43%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.37% 0.20%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.74 0.71
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.52 -0.62
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.12 0.86
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
8.9 6.43
העברות בין קופות צבירה נטו
3.68 1.21
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.90% 3336.71
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,336.71-0.46%11/2016
3,352.800.14%10/2016
3,354.09-0.41%09/2016
3,372.30-0.07%08/2016
3,388.981.02%07/2016
3,353.050.22%06/2016
3,338.580.26%05/2016
3,322.050.65%04/2016
3,274.680.25%03/2016
3,266.33-0.03%02/2016
3,253.08-0.14%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
17.84%חשיפה לחו"ל
9.76%, חשיפה למניות
9.19%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
50.48%אג"ח ממשלתיות סחירות
22.91%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.35%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.09%הלוואות
3.24%קרנות נאמנות
2.96%מזומנים ושווי מזומנים
2.74%נכסים אחרים
1.22%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.01%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
88.94%נכסים סחירים ונזילים
11.06%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
82.17%נכסים בארץ
17.83%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
22.40%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
16.92%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.16%מק"מ
7.57%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.64%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.56%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.33%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.57%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.40%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.39%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.28%פח"ק/פר"י
1.91%מניות השייכות למדד ת"א 25
1.53%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.47%הלוואות לעמיתים
1.34%קרנות נדל"ן בחו"ל
1.20%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.16%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.07%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.02%קרנות גידור בחו"ל
0.78%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.76%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.69%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.68%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.63%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.61%הלוואות לא מובטחות
0.61%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.57%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.56%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.52%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.47%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.44%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.41%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.38%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.28%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.27%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.26%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.19%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.18%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.17%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.16%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.15%מניות היתר
0.10%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.07%או לא מדורגות BBB- תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%Warrants אופציות מסוג
0.03%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.03%חייבים שונים
0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%זכאים ירשם במינוס