סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב שקלי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  723
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  16.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  שיקלי
התמחות מישנית:  שקלי
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   בו ישקיע הגוף המנהל לפחות 50% מהיתרה הצבורה במסלול זה בנכסים פיננסים לא צמודים.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.57
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.65% 0.03%
שנה
0.68%
5 שנים 3 שנים
18.16% 3.96%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.39% 1.30%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.28% 0.11%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.48 0.32
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.74 -0.79
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.12 1.41
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.88 0.83
העברות בין קופות צבירה נטו
-6.3 -6.35
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
95.70% 211.62
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
211.620.03%06/2017
218.010.22%05/2017
220.750.07%04/2017
225.210.21%03/2017
228.200.09%02/2017
232.460.03%01/2017
239.880.17%12/2016
242.36-0.18%11/2016
243.070.01%10/2016
243.760.02%09/2016
245.26-0.03%08/2016
251.300.04%07/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
0.00%, חשיפה למניות
0.00%חשיפה לחול
0.00%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
77.34%אגח ממשלתיות סחירות
8.12%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
8.05%מזומנים ושווי מזומנים
5.92%הלוואות
0.41%נכסים אחרים
0.16%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
93.51%נכסים סחירים ונזילים
6.49%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
100.00%נכסים בארץ
0.00%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
50.94%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
26.40%מקמ
8.05%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
4.24%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.07%הלוואות לעמיתים
1.79%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.25%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.02%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.93%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.84%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.41%חייבים שונים
0.41%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.40%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.10%הלוואות לא מובטחות
0.03%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%זכאים ירשם במינוס