סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב שקלי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  723
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  16.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  שיקלי
התמחות מישנית:  שקלי
תקופת דיווח:  07/17
מדיניות:   בו ישקיע הגוף המנהל לפחות 50% מהיתרה הצבורה במסלול זה בנכסים פיננסים לא צמודים.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.57
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.93% 0.28%
שנה
0.92%
5 שנים 3 שנים
16.61% 3.84%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.12% 1.26%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.26% 0.10%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.44 0.32
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.8 -0.85
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.12 1.42
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.79 0.13
העברות בין קופות צבירה נטו
-3.22 -3.88
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
95.70% 208.2
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
208.200.28%07/2017
211.620.03%06/2017
218.010.22%05/2017
220.750.07%04/2017
225.210.21%03/2017
228.200.09%02/2017
232.460.03%01/2017
239.880.17%12/2016
242.36-0.18%11/2016
243.070.01%10/2016
243.760.02%09/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
0.00%, חשיפה למניות
0.00%חשיפה לחול
0.00%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
78.85%אגח ממשלתיות סחירות
8.14%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
6.94%מזומנים ושווי מזומנים
5.94%הלוואות
0.16%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
-0.02%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
93.93%נכסים סחירים ונזילים
6.07%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
100.00%נכסים בארץ
0.00%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
52.02%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
26.84%מקמ
6.93%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
4.33%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.09%הלוואות לעמיתים
1.72%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.23%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.98%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.93%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.85%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.41%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.39%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.10%הלוואות לא מובטחות
0.03%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.02%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.00%חייבים שונים
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.02%זכאים מס הכנסה